İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikamız

Gassero Grubu olarak, büyüme ve değişimdeki öncülüğüne paralel olarak çağdaş insan kaynakları uygulamalarında tüm gelişmelerin takibine önem verir.
 
Girişimci yönetim tarzının teşvik edilmesi, hedeflenenin üzerinde sonuçlar elde etmek ve ayırt edici özellikli işlerde başarı gösterme stratejileriyle bağlantılı olarak etkin insan sermayesinin yönetimi ana hedefimizdir.
 
Gassero Grup şirketleri tarafından işe alınacak adaylarda aranan ortak özellik, pozisyonun gerektirdiği eğitim, teknik bilgi ve yetkinlikler dışında, ilk olarak değerlerimizle doğru orantılı kişilik özelliklerine sahip olunmasıdır. Dürüst olmak, iş arkadaşlarını ,kurumunu ve grubunu sahiplenmek, sonuç odaklı yaratıcı fikirler üretmek ve yenilikçi çözümler getirebilmek öncelikli değerlendirilen kriterlerdir.
 
Gassero Grup Şirketleri, tüm insan kaynakları faaliyetlerini ERP sistemlerine dayandırmış, süreçlerde ve dokümantasyonda devamlılık ilkesini benimsemiştir.