Çevre Politikamız

 Çevre Politikası

Ürün, hizmet ve çevre kalitesinin güvence altına alınmasını temel faaliyet prensibi olarak kabul eden GASSERO ISI TEKONOLOJİLERİ SANAYİ LTD.ŞTİ. mevcut ve planlanan üretim faaliyetlerinde ekonomik ve ekolojik dengeyi sağlamak amacıyla, çevresel performansını zaman içinde sürekli gelişmeyi ve bunu bir şirket kültürü haline getirmeyi taahhüt eder.

Bu kapsamda;

  • Ulusal çevre mevzuatını takip etmek ve ilgili yükümlülükleri yerine getirmek,
  • Tüm şirket faaliyetlerinden doğan ve alıcı ortama verilmesi muhtemel kirleticileri en aza indirmek,
  • Tüm şirket çalışanlarını, tedarikçilerimizi çevre kirliliğinin azaltılması ve çevrenin korunması yönünde bilinçlendirmek ve eğitmek,
  • Hedeflenen çevre performansımız ile üçüncü taraflara örnek teşkil etmek, önemle üzerinde durduğumuz hususlardır.
  • Firmamızın çevre politikası, kamuoyunun incelemesine açıktır.